Projektiranje električnih inštalacij

projektiranje javne razsvetljave

V našem podjetju se ukvarjamo tudi z načrtovanjem razsvetljave javnih površin, cest, parkov, spomenikov, obzidij, ...

Izdelujemo svetlobno tehnične izračune osvetljenosti, kot tudi samo električno napajanje in prižigališča.