Projektiranje električnih inštalacij

projektiranje električnih inštalacij

Projektiranje električnih inštalacij zajema:

  • splošno razsvetljavo
  • varnostno razsvetljavo
  • močnostne inštalacije (vtičnice, priključki, tehnološki priključki)
  • pomožni viri napajanja (diesel električni agregati)
  • brezprekinitveni viri napajanja (UPS naprave)
  • ozemljitvene inštalacije (izenačitve potencialov)