PRO-ELEKT d.o.o., projektiranje električnih inštalacij

projektiranje

PRO-ELEKT d.o.o. je podjetje, ki se v osnovi ukvarja s projektiranjem vseh vrst električnih inštalacij, telekomunikacijskih inštalacij in strelovodnih sistemov.

Izdelujemo načrte električnih inštalacij za vse faze projektne dokumentacije:

  • IP (idejni projekt)
  • PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
  • PZI (projekt za izvedbo)
  • PZR (projekt za razpis)
  • PID (projekt izvedenih del)
  • POV (projekt obratovanja in vzdrževanja)

PRO-ELEKT d.o.o.
Projektiranje električnih inštalacij, inženiring in tehnično svetovanje
Podmilščakova 57A, 1000 Ljubljana
T: 01/560-28-94
F: 01/560-28-97