Gradbeni nadzor, nad izvedbo električnih inštalacij

gradbeni nadzor

Skladno z Zakonom o graditvi objektov morajo vsi objekti, ki se gradijo na podlagi gradbenega dovoljenja, imeti tekom gradnje gradbeni nadzor s strani pooblaščene osebe.

V našem podjetju nudimo gradbeni nadzor nad izvedbo električnih inštalacij. Nadzor izvajajo naši inženirji, pooblaščeni s strani Inženirske zbornice Slovenije.