Energetske sanacije

energetske sanacije

Ker so energenti iz dneva v dan dražja, se zavedamo, da obratovalni stroški mnogih obstoječih objektov uporabniku povzročajo veliko finančno breme.

Z ustrezno energetsko sanacijo objektov je mogoče stroške ogrevanja, hlajenja, elektrike in ostalih energentov konkretno zmanjšati.

V ta namen vam izdelamo študijo energetske sanacije, iz katere je razvidna smiselnost izvedbe določene sanacije, možnost izkoriščanja alternativnih virov energije, finančna struktura povračila stroškov sanacije in razlike obratovalnih stroškov.